ثباتهای فشار و جریان

ثباتهای فشار و جریان تجهیزاتی کوچک با کارایی بسیار بالا در ثبت اطلاعات فشار و جریان و دما و .... می باشند. این تجهیزات با باطری داخلی گاه تا 10 سال بی نیاز از تعویض باطری در محیطهای مرطوب و آلوده به گرد و غبار  به خوبی و با دقت فعالیت می نمایند و در فواصل زمانی قابل تنظیم توسط کاربر اطلاعات حاصله را ثبت و به صورت گنجینه با ارزشی از اعداد ثبت شده و گراف را در رایانه در اختیار کاربران قرار میدهد.


فايل الحاقي
>>